0 Grozs

Lietošanas nosacījumi

Saturs

Vietnē uzletes.lv norādītajam saturam ir tikai informatīvs nolūks. Vietnes pārstāvji negarantē norādītās informācijas patiesību un tos nevar uzskatīt par atbildīgiem, ja no nepatiesas vai nepilnīgas informācijas rodas kādas negatīvas sekas.

Satura ievietošana

Iesniedzot saturu, jūs piekrītat nepublicēt ļaunprātīgu, vulgāru, apmelojošu, naidīgu, draudošu, seksuāli orientētu vai citu materiālu, kas varētu pārkāpt Latvijas tiesību aktus un starptautiskos likumus.

Ievietotais saturs tiks moderēts, lai tiktu ievēroti iepriekšminētie noteikumi. Paturam tiesības izmainīt un/vai dzēst saturu bez brīdinājuma.

Datu uzglabāšana

Lietojot vietni uzletes.lv, jūs piekrītat, ka jūsu ievadītā informācija tiks uzglabāta mūsu datubāzē. Savukārt mēs centīsimies nodrošināt jūsu datu drošību un veselumu atblistoši mūsu iespējām.

Jūsu piekrišana mūsu noteikumiem

Lietojot šo vietni, jūs apstipriet, ka esiet lasījuši un piekrītiet mūsu Lietošanas nosacījumiem, Privātuma politikai un Sīkdatņu politikai. Jūs arī piekrītat, ka mēs saglabājam tiesības mainīt šos nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja nepiekrītiet mūsu nosacījumiem un politikām, tad pārtrauciet lietot šo vietni.


Informācija papildināta: 2020/05/22 - 00:55

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Plašāku informāciju par izmantotājām sīkdatnēm var lasīt šeit.

Sapratu!

Izlasi pirms lieto!

Šeit top e-komercijas platforma uzletes.lv. Vieta, kur Latvijas ražotāji var ērti uzsākt tirdzniecību tiešsaitē.

Platforma ir agrīnā beta izstrādes stadijā, kas nozīmē, ka tā nav pabeigta. Esošā funkcionalitāte ir ierobežota vai nepilnīga un neatspoguļo gala produktu.

Tā kā prioritāte bija izveidot vietni, kas šajos apstākļos ļauj cilvēkiem ātrāk atsākt tirdzniecību, tad nolēmām platformu "palaist" zaļu. Attiecīgi lūdzam piemiegt aci trūkumiem, neērtībām un neskaidrībām, jo plānoto darbu vēl daudz.

Ceram, ka neērtības nebiedēs un platformu lietosiet ar prieku, lai mums būtu vēl lielāks stimuls veicināt tās attīstību un pabeigt ieplānoto. Atsauksmes, jautājumus un ieteikumus rakstiet uz info@uzletes.lv.